Huisartsenpraktijk Loksbergen

Onze praktijk staat voor je open. Welkom!

KAUWPLASSTRAAT 5, 3545 LOKSBERGEN

013 78 31 48

 

VANAF 1 FEBRUARI 2021 VERWELKOMEN WE EEN NIEUWE HUISARTS IN ONZE PRAKTIJK!

VANAF NU WORDT ONS TEAM VERSTERKT DOOR EEN DIËTISTE .

INLEIDING

Raadpleging

Kom op raadpleging als het enigszins kan. Huisbezoeken zijn voor minder mobiele of zwaar zieke patiënten. Het werken in de consultatieruimte zelf heeft zowel voor de huisarts als voor u het meeste voordeel : het dossier is bij de hand en het onderzoek gebeurt in goede omstandigheden: op een onderzoekstafel, met ideale belichting en alle noodzakelijke apparatuur bij de hand.

Breng steeds uw eID mee naar de raadpleging!

Afspraken

Wanneer u opbelt zal onze secretaresse u te woord staan. U kan bij bij haar terecht voor afspraken ofwel verbindt ze u door met een van de artsen.

U kan ook een afspraak maken via de online agenda. Hiervoor klikt u op de knop 'Maak een afspraak' in de menubalk.

Op afspraak dient u minder lang te wachten. Vermeld bij het maken van een afspraak steeds de reden van uw contact. Als de secretaresse hiernaar vraagt, dan gebeurt dit in naam van de artsen om zo goed mogelijk een inschatting te kunnen maken van de ernst en de spoedeisendheid van uw eventuele klachten. Zij is net als de artsen gebonden aan het beroepsgeheim en opgeleid om vertrouwelijk om te gaan met deze informatie. Spoedgevallen krijgen voorrang.

Huisregels

Voor de raadplegingen op afspraak, graag enkele verduidelijkingen:

 • Afspraken kan u alle weekdagen maken, bij voorkeur voor 17 uur.
 • Komt u met meer dan één persoon, vraag dan ook meerdere afspraken.
 • Vermeld bij aanvraag of u een langer gesprek, een speciale ingreep of een gynaecologisch onderzoek wenst, zodat we met de tijdsduur rekening kunnen houden.
 • Spoedgevallen kunnen tussendoor opgevangen worden, bij voorkeur na telefonische melding.
 • TEAM

  Dr. Frédéric Cloots

  Dr. Lynn Haest

  Dr. Joost De Vriese

  DIËTISTE

  INGRID ENGELEN

  SECRETARESSES

  ELS SEMPELS

  Nancy Bergen

  RAADPLEGING

  Raadpleging

  Kom op raadpleging als het enigzins kan. Huisbezoeken zijn voor minder mobiele of zwaar zieke patiënten.

  Het werken in de consultatieruimte zelf heeft zowel voor de huisarts als voor U het meeste voordeel: het dossier is bij de hand en het onderzoek gebeurt in goede omstandigheden: op een onderzoekstafel, bij ideale belichting en met alle noodzakelijke apparatuur bij de hand.

  Breng steeds uw eID mee naar de raadpleging!

  Via deze link kan u het uurrooster downloaden.

   

   

  Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
  Voormiddag

  Dr. F. Cloots

  Dr. L. Haest

  Dr. J. De Vriese

  Dr. F. Cloots

  Dr. J. De Vriese

  Dr. L. Haest

  Dr. J. De Vriese

  Dr. F. Cloots

  Dr. L. Haest

  Dr. F. Cloots

  Dr. L. Haest

  Dr. J. De Vriese

  Namiddag

  Dr. L. Haest

  Dr. J. De Vriese

  Dr. J. De Vriese

  Dr. L. Haest

  Dr. F. Cloots

  Avond

  Dr. F. Cloots

  Dr. J. De Vriese

  Dr. F. Cloots

  Dr. J. De Vriese

  Dr. L. Haest

  Dr. F. Cloots

  Dr. F. Cloots

  Dr. L. Haest

  Dr. J. De Vriese

  Huisbezoeken

  Huisbezoeken

  Huisbezoeken worden best tijdig aangevraagd, liefst voor 11.00u. De dokter tracht bij u langs tussen 11.00u en 17.00u. In drukke periodes is dit niet altijd vanzelfsprekend, en kan de wachttijd flink oplopen.

  Dringende huisbezoeken krijgen in ieder geval voorrang.

  Probeer zo mogelijk steeds naar de praktijk te komen voor een raadpleging. De dokters hebben er beter materiaal om u te helpen en u dient minder lang te wachten.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Maak een afspraak

  Telefonisch - 013 78 31 48

  Telefonisch kan u tussen 7u30 en 12u00 en tussen 16u00 en 19u00 een afspraak maken op het nummer 013 78 31 48. De secretaresse zal samen met u bekijken wanneer u het best langs kan komen. Op sommige momenten kan het erg druk zijn aan de telefoon. U zal in een wachtrij terechtkomen. Van zodra de secretaresse de mogelijkheid heeft zal zij u te woord staan. Enkel indien strikt noodzakelijk schakelt zij een arts door.

  Online agenda (OPGELET: onze online agenda is tijdelijk gesloten omwille van COVID-19)

  U kan zelf een afspraak maken via de online agenda. Klik hier voor wat meer uitleg bij de online agenda.

  Om te lange wachttijden te vermijden, zouden wij u graag willen vragen om voor de volgende onderzoeken 2 consultaties na elkaar te boeken:

  • consultatie voor 2 personen
  • een pre-operatief onderzoek
  • een cardiogram (EKG/ECG)
  • een onderzoek of vragenlijst voor een verzekering
  • bij emotionele problemen

  Voor een dringende afspraak of wanneer u geen geschikt moment kan vinden, gelieve contact op te nemen met het secretariaat (013 78 31 48).

  Nieuwe patiënt

  Bent u een nieuwe patiënt in onze praktijk? Welkom!

  Om goed op de hoogte te zijn van uw medische gezondheid, willen we u vriendelijk vragen volgende vragenlijst ingevuld mee te brengen naar de consultatie.

  Wachtdienst

   

  Tijdens weekend en feestdagen: bel eerst naar de praktijk (013 78 31 48). Indien er niemand aanwezig is in de praktijk, krijgt u het antwoordapparaat. U kunt dan de dokter van wacht bereiken op het nummer 011 715 650. Deze wachtdienst wordt georganiseerd vanuit de huisarstenwachtpost in Beringen. Ook op weekend- en feestdagen zullen de wachten doorgaan in de huisartsenwachtpost in Beringen. Meer informatie vindt u hier of op onderstaande affiche.

  Indien u niet in Halen-Lummen woont, vindt u het telefoonnummer van de arts van wacht op volgende website:

  Regeling wachtdienst

  Praktijkinformatie

  Spoedgevallen

  Spoedgevallen kunnen tussendoor opgevangen worden, bij voorkeur na telefonische melding. Hierdoor kan je al overleggen met de dokter. Vraag uiteraard niet nodeloos om dringende hulp: dit neemt veel tijd in beslag en doet andere zieken wachten. Bel 112 bij een levensbedreigende situatie!

  Advies

  Voor het opvragen van resultaten van onderzoeken belt u bij voorkeur tijdens het beluur van de arts die het onderzoek uitgevoerd of aangevraagd heeft. Advies kan in principe niet tijdens de spreekuren van de artsen. Enkel wanneer het om een dringend advies gaat zal de secretaresse een arts doorgeven. In dat geval vragen wij u met aandrang om het telefoongesprek kort te houden: zowel arts als patiënt worden niet graag gestoord tijdens de raadpleging. Voor langere besprekingen komt u beter naar de praktijk. Voor het invullen van attesten en formulieren is informatie en tijd nodig. Daarom dient u ook hiervoor op raadpleging te komen. Uw arts mag enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid. Maak het hem daarom niet moeilijk: vraag alleen wat redelijk, écht en verantwoord is. Valse attesten zullen steeds geweigerd worden. Uw arts schrijft steeds medicatie voor tot de volgende consultatie, waarop controle nodig is. Tussentijds afhalen van voorschriften of deze meegeven met familieleden kan dus slechts zeer uitzonderlijk! Het stoort het vlot verloop van de raadpleging.

  Secretariaat

  De secretaresse beantwoordt alle telefonische oproepen. Wanneer het druk is zal je in een wachtrij terecht komen. Ze zal je dan zo snel mogelijk te woord staan. Je kan bij de secretaresse terecht voor een afspraak of het aanvragen van een huisbezoek. Wens je één van de artsen persoonlijk te spreken, dan kan je opbellen tijdens het contactmoment van de desbetreffende arts.

  Tarieven

  De geldende tarieven zijn conform de RIZIV-normen. Soms zal enkel het remgeld geïnd worden. Voor raadplegingen en huisbezoeken is dit zo, indien u behoort tot de WIG-categorie (de code op uw klevertje eindigt op 1).

  Visie

  Voor ons is het belangrijk om een kwalitatieve geneeskunde te bieden aan de patiënt. Een geneeskunde die wetenschappelijk onderbouwd is, maar waar ook de patiënt centraal gesteld wordt. De patiënt wordt integraal benaderd met respect. Er wordt voldoende tijd uitgetrokken voor de ziektebeleving van de patiënt. We behandelen de patiënt, en vaak ook zijn familie, gedurende een ganse levensloop en we houden rekening met de psychische, sociale en financiële draagkracht. Er is steeds een open gesprek mogelijk omtrent ziekte en gezondheid. Ook Uw inbreng is hierbij belangrijk. Medische beslissingen worden steeds in overleg met de patiënt genomen. Preventie en het voorkomen van verwikkelingen bij chronische ziekten zijn minstens zo belangrijk als het oplossen van acute problemen. De toegang tot de praktijk wordt laagdrempelig gehouden, zodat iedereen toegang heeft tot onze zorgen. Er wordt geen onderscheid gemaakt op basis van afkomst, geloofsovertuiging of financiële draagkracht van de patiënt. Alle artsen hebben hetzelfde doel voor ogen: een goede zorg voor onze patiënten. Ze werken met elkaar, maar ook voor elkaar wanneer nodig. Zij kunnen zonder problemen verder inpikken op een probleem, ook als het vorige contact bij een andere arts in de praktijk gebeurde. Door met meerdere artsen samen te werken is het voor ons mogelijk om naast de praktijk ook een familiaal en sociaal leven te leiden. Daarnaast worden meer en meer (administratieve) taken gedelegeerd naar de secretaresse. Ook samenwerking met paramedici, andere huisartsen en specialisten in de regio is een belangrijk aspect. Wij verbinden ons er toe een zo volledig en uitgebreid mogelijk elektronisch medisch dossier bij te houden. Dit komt de kwaliteit van onze geneeskunde ten goede. Er is ook een wekelijks overlegmoment waarin complexe casussen besproken worden. Dit uiteraard met respect voor het vertrouwelijke karakter ervan. Informatie geven, de patiënt gidsen in zijn zoektocht naar oplossingen zien we als een belangrijke taak. Continue bijscholing, en toegang tot betrouwbare bronnen zijn hierbij belangrijke hulpmiddelen.

  Samenwerking

  Door samen te werken krijgen we de mogelijkheden om de snel evoluerende geneeskunde op de voet te volgen. Door een betere organisatie van de praktijk krijgt elke arts wat meer tijd om bijscholingen te volgen. Zo kunnen we je een betere kwaliteit van zorgen en een betere dienstverlening geven. Daarnaast heeft ook iedere arts meer mogelijkheden om een eigen familiaal en sociaal leven te leiden. Wat betekent dat voor jou? Je behoudt je eigen huisarts, je kiest hierin uiteraard wie je wenst. De andere artsen staan tot je beschikking wanneer je huisarts afwezig is of op dat moment niet bereikbaar is. Het is onze overtuiging dat samenwerken nuttig is, hierdoor verhogen wij onze beschikbaarheid en delen we onze ervaringen. Wij werken samen met hetzelfde elektronisch medische dossier, overleggen dagelijks en zorgen zo voor een continuïteit in de zorgverstrekking. Wekelijks is er een praktijkoverleg om meer complexe problemen te bespreken. Dit is net de meerwaarde van onze samenwerking.

  CORONA

  Omwille van de corona epidemie worden er van iedereen belangrijke aanpassingen verwacht om de epidemie zoveel mogelijk beheersbaar te houden. Wanneer je symptomen hebt van een luchtweginfectie (zoals hoesten, kortademigheid, smaak- en geurverlies, druk op de borst), of je denkt dat je getest moet worden, neem dan ALTIJD eerst telefonisch contact. Je zal dan niet op de normale raadpleging kunnen komen, maar wel op onze COVID-raadpleging.

  De COVID-raadpleging gaat door op de bovenverdieping van de praktijk. Kom exact op tijd VIA DE ZIJ INGANG van de praktijk met de trap naar boven en neem plaats in de wachtzaal. De arts zal u daar komen halen.

  Ook bij een normaal bezoek aan onze praktijk moeten we u vragen om u aan enkele regels te houden. Dit zowel voor uw veiligheid als die van de anderen. Wij willen u hiervoor alvast bedanken.

   

  1. Hou steeds 1,5m afstand
  2. Maximum 1 begeleider per patiënt mag mee naar binnen
  3. Graag (allebei) een mondmasker
  4. Ontsmet je handen bij het binnenkomen
  5. Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi het weg in een afsluitbare vuilnisbak
  6. Heb je geen zakdoekje bij de hand? Hoest of nies in de binnenkant van je elleboog
  7. Ontsmet je handen bij het buitengaan

   

  Op dit moment wordt de vaccinatiestrategie volop uitgerold. Er werden door de overheid vaccinatiecentra opgericht om deze vaccins toe te dienen. De inwoners van Halen zullen in het vaccinatiecentrum in Diest gevaccineerd worden. Dit centrum is gevestigd in 'Den Amer' (Nijverheidslaan 24, 3290 Diest).

  Als het zover is, krijg je een uitnodiging om je te laten vaccineren, via sms, brief en mail. Daarbij heb je de optie om te bevestigen, weigeren of de afspraak te verplaatsen. Er staat ook waar je je kan laten vaccineren. De vaccinaties zullen NIET in de praktijk of thuis gegeven worden. Enkel voor een zeer beperkt aantal patiënten zal dit wel kunnen (halfzijdig verlamde patiënten, strikt bedlegerige patiënten,...).

  DIËTISTE

   

  Een gezonde en evenwichtige voeding is één van de belangrijkste pijlers voor onze gezondheid. Als arts vinden wij het zeer belangrijk dat patiënten laagdrempelig een goed advies in verband met hun voedingsgewoontes kunnen krijgen. Daarom is er iedere donderdag een diëtiste aanwezig in de praktijk. Ingrid Engelen heeft een uitgebreide ervaring als diëtiste. Ze kan u helpen met verschillende problematieken zoals obesitas, diabetes, nierinsufficiëntie,... Een afspraak maken kan eenvoudig via het secretariaat op het telefoonnummer van de praktijk (013 78 31 48).

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  NIEUWE COLLEGA - DR. JOOST DE VRIESE

   

  Op 1 februari zal onze praktijk versterkt worden door Dr. Joost De Vriese. Hij studeerde als arts af in 2013 aan de Katholieke Universiteit van Leuven. Daarna specialiseerde hij zich in de huisartsgeneeskunde en studeerde af in 2015. Sindsdien werkte hij als huisarts in Tongeren. Hij woont momenteel in Schaffen, samen met zijn vrouw Felisia en hun dochter Andrée.

   

   

   

  Contacteer ons

  U kunt uw huisarts bereiken op volgend adres:

  Dr. Frédéric Cloots - Dr. Lynn Haest - Dr. Joost De Vriese

  Kauwplasstraat 5

  3545 Loksbergen

  Tel.: 013 78 31 48